Bory Dolnośląskie

Raj dla pasjonatów natury

W pobliżu Iłowej znajduje się prawdziwy skarb przyrody – Bory Dolnośląskie, największy w Polsce las o powierzchni ok. 1650 km2. Różnorodne formy terenowe, jak śródleśne stawy, torfowiska, bagna czy wydmy śródlądowe sprawiają, że jest to nie tylko jeden z najpiękniejszych lasów w Polsce, ale także jedno z najlepszych miejsc do zbierania grzybów. Masz szansę natrafić na rośliny chronione, takie jak wawrzynek wilczełyko, pióropusznik strusi, widłak cyprysowaty, rosiczka długolistna, ponikło wielołodygowe czy storczyk Fuchsa. Na południe od Iłowej, w okolicach Węglińca znajdują się ostatnie w Polsce niżowe stanowiska sosny błotnej, która jest reliktem z okresu polodowcowego. Wrzosom rosnącym na terenie Borów Dolnośląskich zawdzięczamy miód wrzosowy, który jest wpisany na „Listę produktów tradycyjnych” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bory Dolnośląskie to świetne miejsce do uprawiania turystyki aktywnej – swoją przystań znajdą tu amatorzy jazdy konnej, wycieczek rowerowych i pieszych oraz spływów kajakowych. Przez naszą gminę biegnie np. szlak konny na trasie Bogumiłów (na zachód od Żar) – Kliczków. Przebiega w sąsiedztwie wsi Borowe (w pobliżu gospodarstwa Arizma pod Dębem). Zmierzając w stronę Zalewu w Klikowie, można odwiedzić gospodarstwo Green Park we wsi Czyżówek. Można też uczestniczyć w spływach kajakowych po Czernej Małej, płynącej przez Iłowę.

Zwierzęta w Borach Dolnośląskich

W Borach Dolnośląskich, w miejscach trudno dostępnych mieszka ok. 30 wilków. Bory są najważniejszą w południowo-zachodniej części Polski ostoją bielika, cietrzewia i głuszca. Występują także inne rzadkie gatunki ptaków, m.in. puchacz, bocian czarny, trzmielojad, błotniak stawowy i dudek. Śródleśne mokradła są z kolei ostoją żurawia, czapli siwej, bekasa, zimorodka czy brzęczki. Warto więc wybrać się na bezkrwawe łowy – przy odrobinie szczęścia, wytrwałości i cierpliwości wyjątkowe fotografie gwarantowane! Miłośnicy płazów i gadów mogą natrafić na traszki, salamandrę plamistą, gniewosza plamistego czy żmiję zygzakowatą. W rzekach i potokach przepływających przez Bory Dolnośląskie oraz śródleśnych stawach żyje wiele gatunków ryb, takich jak m.in. pstrąg potokowy, troć wędrowna, lipień, brzana czy węgorz.

Ochrona przyrody w Borach Dolnośląskich

Na terenie Borów Dolnośląskich występują obszary Natura 2000, takie jak: fragment „Wrzosowisk Świętoszowsko-Ławszowskich” (na terenach opuszczonych poligonów wojskowych), „Uroczyska Borów Dolnośląskich” (m.in. Stawy Parowskie, rezerwaty przyrody: „Torfowisko pod Węglińcem”, „Wrzosiec koło Piasecznej” i „Żurawie Bagno”), dolina Czernej Wielkiej i Czernej Małej), „Bory Dolnośląskie” czy fragment ostoi „Dolina Dolnej Kwisy”. Do innych form prawnie chronionych należą tu m.in. rezerwat florystyczny „Brzeźnik” (stanowisko wrzośca bagiennego), rezerwat leśny „Torfowisko Borówki” (bór bagienny i torfowisko przejściowe), Przemkowski Park Krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórze Grodziec” (relikt trzeciorzędowego wulkanizmu) czy użytek ekologiczny „Święte Jezioro” w gminie Osiecznica.

Więcej :

Nadleśnictwo Żagań

Bory Dolnośląskie


Photo by Darren | Title: „Kodiak” | License: CC-BY 2.0