Wspieramy biznes

Trafiłeś pod właściwy adres

Bardzo nam zależy, żebyś zainwestował w naszej gminie i tutaj prowadził udany biznes. Przyjedź, obejrzyj, porozmawiaj i zastanów się. Zapraszamy!

Postaramy się udzielić Ci wszystkich interesujących informacji:

Jan Woronik
Urząd Miejski w Iłowej
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
tel. 68 368 14 00, 68 368 14 15
fax 68 368 14 01
e-mail: ilowa@ilowa.pl, j.woronik@ilowa.pl

Tutaj zagraniczni inwestorzy mogą otrzymać dodatkowe informacje na temat gospodarki i przewag inwestycyjnych Polski oraz województwa lubuskiego:

Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
tel. 68 456 54 92
e-mail: coi@lubuskie.pl
www.coi-lubuskie.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa zakłada do 2020 r. (w odniesieniu do 2015 r.):

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych o 3%
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 5% w stosunku do całości zużycia energii elektrycznej
 • obniżenie zużycia energii finalnej o 3%
 • utrzymanie wartości docelowych dla pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i arsenu.

Uzyskaniu tych wskaźników mają służyć m.in. takie działania, jak:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 • opracowanie zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmian aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Iłowa, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego
 • wymiana na energooszczędne oświetlenia dróg i ulic
 • budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Iłowa
 • budowa i modernizacja dróg lokalnych i wojewódzkich na terenie gminy
 • popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu
 • popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu – w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydowym
 • tworzenie barier ekologicznych: nasadzenia drzew tlenowych o większym poziomie wchłaniania CO2
 • montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków do 3 kW
 • montaż mikro/małych instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy 20 kW.

Fundusze europejskie

Przedsiębiorcy mogą się starać o wsparcie finansowe z funduszy europejskich na rozwój firmy, inwestycje i działalność eksportową. Zachęcamy do skorzystania z dotacji i innych instrumentów finansowych w ramach regionalnych i krajowych programów.

Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
tel. 68 4565 454, 68 4565 480

Szkolnictwo zawodowe

Lokując swój biznes w Iłowej, masz pewność, że znajdziesz tu odpowiednią kadrę. Szkoły w naszym regionie kształcą pracowników w najbardziej poszukiwanych zawodach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W IŁOWEJ

Pałacowa 1

68-120 Iłowa

tel. 68 377 43 14

e-mail: zspilowa@wp.pl

www.zspilowa.pl

Technikum Hotelarskie

 • technik hotelarstwa

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • technik żywienia i gospodarstwa domowego

Technikum Informatyczne

 • technik informatyk

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W ŻAGANIU

Pomorska 7

68-100 Żagań

tel./fax 68 478 76 80

e-mail: sekretariat@zstil.zagan.pl

www.zstil.zagan.pl

 Technikum mechatroniczne:

 • technik mechatronik

 Technikum organizacji reklamy:

 • technik organizacji reklamy

 Technikum teleinformatyczne:

 • technik teleinformatyk

Technikum mechaniczne:

 • technik mechanik

Technikum ekonomiczne:

 • technik ekonomista

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • klasa wielozawodowa (sprzedawca, lakiernik, kucharz małej gastronomii blacharz, cukiernik, monter instalacji gazowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, monter- elektronik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych).

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

9. Maja 9

68-200 Żary

tel. 68 363 29 50, fax 68 363 29 54

e-mail: zss.zary@neostrada.pl

www.zss.zary.com.pl

Technikum:

 • technik mechanik
 • technik elektryk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Długosza 23

68-200 Żary

tel. 68 363-25-20 fax 68 374-23-67

e-mail: zse.zary@wp.pl

www.zse.zary.pl

Technikum:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Górnośląska 2

68-200 Żary

tel./fax 68 363 47 02

e-mail: zsbzary@poczta.onet.pl

www.zsb.zary.pl

Technikum:

 • technik budownictwa
 • technik informatyk
 • technik geodeta
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • murarz
 • tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • fryzjer, sprzedawca, dekarz, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, wędliniarz, stolarz i inne wg potrzeb (klasa wielozawodowa)

 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH W ŻARACH

Żagańska 11

68-200 Żary

tel. 68 363 59 40

e-mail: sekretariatced@zdz.zgora.pl

Kursy zawodowe:

 • ekonomia i administracja
 • energetyka
 • transport
 • budownictwo
 • obróbka metali
 • handel

Kursy doskonalące zawodowo:

 • informatyka
 • kursy językowe
 • energetyka
 • transport
 • handel i gastronomia
 • ekonomia i administracja
 • kursy BHP

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i EKONOMICZNYCH

Chopina 10

68-300 Lubsko

tel. 68 457 39 35

fax 68 457 39 36

e-mail: zsoie@interia.pl

www.zsoie.lubsko.pl

Technikum:

 • technik informatyk
 • technik ekonomista

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Powstańców Wlkp. 2

68-300 Lubsko

tel. 68 372 03 20

fax. 68 372 00 36

e-mail: zstlubsko@gmail.com

www.zst.lubsko.pl

Technikum:

 • technik hotelarstwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik elektryk
 • technik logistyk

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • klasa wielozawodowa: fryzjer, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, cukiernik, piekarz, monter elektronik, lakiernik, stolarz, tapicer, ślusarz, murarz – tynkarz, operator obrabiarek skrawających i inne wg potrzeb

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. GERHARDA DOMAGHA

przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Kolejowa 9

Dworcowa 2

68-300 Lubsko

tel./fax 68 372 14 71

e-mail: zdzckz2@poczta.onet.pl

http://zszzdz.lubsko.prv.pl/

Technikum:

 • technik mechanik monter maszyn i urządzeń
 • technik mechatronik
 • technik handlowiec
 • technik elektryk
 • technik informatyk

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • ślusarz

 

Szkoła Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych:

 • technik informatyk
 • technik florysta
 • technik teleinformatyk

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

Koszarowa 10

67-300 Szprotawa

tel. 68 376 30 28, 68 376 24 11

e-mail: zszsz@wp.pl

www.zsz54.pl

 Technikum ekonomiczne

 • e-biznes i obsługa małych firm lub administracja samorządowa

 

Technikum informatyczne

 • administrowanie bazami danych, montaż komputerów osobistych, witryny i aplikacje internetowe

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • mechanik – monter maszyn i urządzeń (zajęcia praktyczne w szkole)
 • stolarz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • wędliniarz
 • ślusarz
 • kucharz
 • klasy wielozawodowe