Wspieramy biznes

Trafiłeś pod właściwy adres

Bardzo nam zależy, żebyś zainwestował w naszej gminie i tutaj prowadził udany biznes. Przyjedź, obejrzyj, porozmawiaj i zastanów się. Zapraszamy!

Postaramy się udzielić Ci wszystkich interesujących informacji:

Jan Woronik
Urząd Miejski w Iłowej
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
tel. 68 368 14 00, 68 368 14 15
fax 68 368 14 01
e-mail: ilowa@ilowa.pl, j.woronik@ilowa.pl

Tutaj zagraniczni inwestorzy mogą otrzymać dodatkowe informacje na temat gospodarki i przewag inwestycyjnych Polski oraz województwa lubuskiego:

Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
tel. 68 456 54 92
e-mail: coi@lubuskie.pl
www.coi-lubuskie.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa zakłada do 2020 r. (w odniesieniu do 2015 r.):

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych o 3%
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 5% w stosunku do całości zużycia energii elektrycznej
 • obniżenie zużycia energii finalnej o 3%
 • utrzymanie wartości docelowych dla pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i arsenu.

Uzyskaniu tych wskaźników mają służyć m.in. takie działania, jak:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 • opracowanie zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmian aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Iłowa, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego
 • wymiana na energooszczędne oświetlenia dróg i ulic
 • budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Iłowa
 • budowa i modernizacja dróg lokalnych i wojewódzkich na terenie gminy
 • popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu
 • popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu – w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydowym
 • tworzenie barier ekologicznych: nasadzenia drzew tlenowych o większym poziomie wchłaniania CO2
 • montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków do 3 kW
 • montaż mikro/małych instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy 20 kW.

Fundusze europejskie

Przedsiębiorcy mogą się starać o wsparcie finansowe z funduszy europejskich na rozwój firmy, inwestycje i działalność eksportową. Zachęcamy do skorzystania z dotacji i innych instrumentów finansowych w ramach regionalnych i krajowych programów.

Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
tel. 68 4565 454, 68 4565 480

Organizacje przedsiębiorców

Zachęcamy do kontaktu z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego naszej Gminy i regionu.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL)

Instytucja otoczenia biznesu zrzeszająca kilkaset firm z Ziemi Lubuskiej. Organizuje szkolenia, spotkania z partnerami zagranicznymi, seminaria, wyjazdy studyjne. Jest gospodarzem corocznego Zachodniego Forum Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w regionie. Do przedsiębiorców skierowany jest duży projekt współfinansowany z funduszy europejskich – Bon na innowacje.  Mikro, małe i średnie firmy mogą uzyskać nawet 100 tys. zł dofinansowania na opracowanie nowoczesnych technologii. Więcej szczegółów na stronie projektu. OPZL jest członkiem Konfederacji Lewiatan i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Dlaczego warto zainteresować się członkostwem w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej? Przede wszystkim, żeby podnieść swoja wiedzę z  zakresu prowadzenie biznesu i nawiązać kontakty z firmami nie tylko z województwa lubuskiego, lecz także z innych części kraju i Niemiec. Cała paleta działań opisana jest na stronie internetowej  OPZL.

Organizacja z siedzibą w Zielonej Górze ma również oddziały w innych miastach województwa. Najbliższy Iłowej jest Oddział Żary/Żagań.

Kontakt:
ul. Wrocławska 12,I piętro, pok. 19
68-200 Żary
tel. + 48 697 712 733
e-mail: zary@opzl.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Głowna siedziba:
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
tel. +48 68 327 18 81
e-mail: biuro@opzl.pl

Od kilkunastu lat prężnie działa na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego, międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz wspierania inicjatyw firm zrzeszonych w ZIPH.

Organizuje szkolenia, konferencje, webinary, spotkania integracyjne oraz wyjazdy biznesowe. Prowadzi konkursy Lubuski Lider Biznesu oraz Lubuski Lider Innowacji, w których nagradzane są najdynamiczniej rozwijające się firmy w regionie. Jako jedyna organizacja w województwie lubuskim oferuje studia MBA. Prowadzi również grupowy program ubezpieczeń.

Ważnym elementem działań Izby jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego. Co roku organizuje dla uczniów lubuskich szkół zawodowych kursy dokształcające oraz staże i praktyki w firmach zrzeszonych w ZIPH. Prowadzi również liczne projekty z zakresu podnoszenie kwalifikacji pracowników, rozwoju innowacji oraz udziału w misjach gospodarczych na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej ZIPH.

Zapraszamy do kontaktu z oddziałem w Żaganiu:
ul. Jana Pawła II 15, pok. 5
68-100 Żagań
tel: +48 537 544 808
e-mail: biurozagan@ziph.pl

Główna siedziba:
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel: +48 696 007 665
e-mail:sekretariat@ziph.pl

Szkolnictwo zawodowe

Lokując swój biznes w Iłowej, masz pewność, że znajdziesz tu odpowiednią kadrę. Szkoły w naszym regionie kształcą pracowników w najbardziej poszukiwanych zawodach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W IŁOWEJ

Pałacowa 1

68-120 Iłowa

tel. 68 377 43 14

e-mail: zspilowa@wp.pl

www.zspilowa.pl

Technikum Hotelarskie

 • technik hotelarstwa

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • technik żywienia i gospodarstwa domowego

Technikum Informatyczne

 • technik informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W ŻAGANIU

Pomorska 7

68-100 Żagań

tel./fax 68 478 76 80

e-mail: sekretariat@zstil.zagan.pl

www.zstil.zagan.pl

 Technikum mechatroniczne:

 • technik mechatronik

 Technikum organizacji reklamy:

 • technik organizacji reklamy

 Technikum teleinformatyczne:

 • technik teleinformatyk

Technikum mechaniczne:

 • technik mechanik

Technikum ekonomiczne:

 • technik ekonomista

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • klasa wielozawodowa (sprzedawca, lakiernik, kucharz małej gastronomii blacharz, cukiernik, monter instalacji gazowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, monter- elektronik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych).

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

9. Maja 9

68-200 Żary

tel. 68 363 29 50, fax 68 363 29 54

e-mail: zss.zary@neostrada.pl

www.zss.zary.com.pl

Technikum:

 • technik mechanik
 • technik elektryk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Długosza 23

68-200 Żary

tel. 68 363-25-20 fax 68 374-23-67

e-mail: zse.zary@wp.pl

www.zse.zary.pl

Technikum:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Górnośląska 2

68-200 Żary

tel./fax 68 363 47 02

e-mail: zsbzary@poczta.onet.pl

www.zsb.zary.pl

Technikum:

 • technik budownictwa
 • technik informatyk
 • technik geodeta
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • murarz
 • tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • fryzjer, sprzedawca, dekarz, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, wędliniarz, stolarz i inne wg potrzeb (klasa wielozawodowa)

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH W ŻARACH

Żagańska 11

68-200 Żary

tel. 68 363 59 40

e-mail: sekretariatced@zdz.zgora.pl

Kursy zawodowe:

 • ekonomia i administracja
 • energetyka
 • transport
 • budownictwo
 • obróbka metali
 • handel

Kursy doskonalące zawodowo:

 • informatyka
 • kursy językowe
 • energetyka
 • transport
 • handel i gastronomia
 • ekonomia i administracja
 • kursy BHP

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i EKONOMICZNYCH

Chopina 10

68-300 Lubsko

tel. 68 457 39 35

fax 68 457 39 36

e-mail: zsoie@interia.pl

www.zsoie.lubsko.pl

Technikum:

 • technik informatyk
 • technik ekonomista

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Powstańców Wlkp. 2

68-300 Lubsko

tel. 68 372 03 20

fax. 68 372 00 36

e-mail: zstlubsko@gmail.com

www.zst.lubsko.pl

Technikum:

 • technik hotelarstwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik elektryk
 • technik logistyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • klasa wielozawodowa: fryzjer, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, cukiernik, piekarz, monter elektronik, lakiernik, stolarz, tapicer, ślusarz, murarz – tynkarz, operator obrabiarek skrawających i inne wg potrzeb

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. GERHARDA DOMAGHA

przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Kolejowa 9

Dworcowa 2

68-300 Lubsko

tel./fax 68 372 14 71

e-mail: zdzckz2@poczta.onet.pl

http://zszzdz.lubsko.prv.pl/

Technikum:

 • technik mechanik monter maszyn i urządzeń
 • technik mechatronik
 • technik handlowiec
 • technik elektryk
 • technik informatyk

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • ślusarz

Szkoła Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych:

 • technik informatyk
 • technik florysta
 • technik teleinformatyk

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

Koszarowa 10

67-300 Szprotawa

tel. 68 376 30 28, 68 376 24 11

e-mail: zszsz@wp.pl

www.zsz54.pl

 Technikum ekonomiczne

 • e-biznes i obsługa małych firm lub administracja samorządowa

 

Technikum informatyczne

 • administrowanie bazami danych, montaż komputerów osobistych, witryny i aplikacje internetowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • mechanik – monter maszyn i urządzeń (zajęcia praktyczne w szkole)
 • stolarz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • wędliniarz
 • ślusarz
 • kucharz
 • klasy wielozawodowe