Specjalna Strefa Ekonomiczna Iłowa

Tutaj opłaca się inwestować

W Iłowej czekają na Ciebie atrakcyjne tereny inwestycyjne, które wchodzą w skład Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) idealne pod inwestycje typu greenfield. Doskonała infrastruktura, znakomite lokalizacje, a także wysokie zwolnienia podatkowe przekonały już niejedno renomowane przedsiębiorstwo do skorzystania z naszych propozycji.

Podstrefa Iłowa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Od grudnia 2007 r. w Iłowej funkcjonuje Strefa Aktywności Gospodarczej, z której w 2015 r. wydzielono część terenów i utworzono Podstrefę Iłowa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tym samym przedsiębiorcy planujący inwestycję w regionie zyskali dodatkowy argument za lokalizacją swojej inwestycji właśnie tutaj.

Strefa zlokalizowana jest przy węźle autostradowym Iłowa. Obejmuje niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę przemysłową o łącznej powierzchni 52 ha. Gdybyś był zainteresowany, możemy wydzielić dodatkowe działki o powierzchni zależnej od Twoich potrzeb i koncepcji zabudowy.

Oto szczegóły, które Cię zainteresują:

  • sieć wodociągowa zasila całą Strefę. Stacje uzdatniania wody, bazujące na studniach głębinowych, posiadają rezerwę wielkości 450 m³ na dobę
  • teren podłączony jest do miejskiej oczyszczalni ścieków dysponującej rezerwą 300 m³ na dobę
  • przez tereny inwestycyjne przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia WN 220 kV, 110 kV i średniego napięcia SN 20 kV. Aktualnie dysponujemy rezerwą mocy przyłączeniowej w wysokości 2 MW. Możliwe jest dodatkowe zaopatrzenie w energię poprzez wybudowanie stacji transformatorowej (GPZ)
  • tereny inwestycyjne posiadają dogodny dostęp do sieci łączności przewodowej i telefonii komórkowej. Centrala telefoniczna w Iłowej w pełni zaspokoi potrzeby inwestorów w zakresie kompletnych usług telekomunikacyjnych.

Inwestorzy decydujący się na rozwijanie swojego biznesu w Iłowej mogą liczyć na zwolnienia podatkowe i inne formy pomocy publicznej. Podstawową formą pomocy publicznej jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 35% kosztów inwestycji dla dużych przedsiębiorstw, 45% dla średnich przedsiębiorstw oraz 55% dla małych przedsiębiorstw. Alternatywnie przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną w formie pokrycia dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Więcej informacji o możliwości uzyskania pomocy publicznej znajdziesz tutaj.

W związku z ograniczonym terenem przeznaczonym pod inwestycje, nie trać czasu – zacznij swój biznes w Iłowej już dzisiaj!

Nowe inwestycje drogowe

W 2018 r. została wybudowana droga gminna łącząca Strefę Aktywności Gospodarczej w Iłowej z drogą wojewódzką nr 296. Nowy szlak komunikacyjny ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego gminy Iłowa. Inwestycja wyprzedziła o 5 lat powstanie węzła komunikacyjnego przy autostradzie A18, której remont zakończył się w 2023 r.

– To największa i najważniejsza inwestycja drogowa w historii naszej gminy. Zapewni nam rozwój na kolejne kilkanaście lat – mówi Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Strefa Aktywności Gospodarczej rozkwita i intensywnie się rozwija. W ubiegłym roku powstała asfaltowa ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych, oświetlenie hybrydowe oraz infrastruktura teletechniczna. Droga umożliwia szybką komunikację podmiotów gospodarczych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, a w szczególności z autostradą A18. Dodatkowo przy SAG Iłowa powstaje pierwsze w regionie Miejsce Obsługi Rowerzystów, do którego docelowo będą prowadziły ścieżki rowerowe z każdej miejscowości w gminie.

Grupa CTP Invest w Iłowej

Nowoczesny park przemysłowo-biznesowy na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Iłowej wybuduje Grupa CTP Invest, jeden w największych developerów w Europie. Jak mówi Piotr Klank, dyrektor regionalny CTP Invest w Polsce: – Teren w Iłowej jest strategicznie zlokalizowany zarówno w skali mikro (doskonała widoczność, docelowe skomunikowanie, infrastruktura techniczna oraz położenie w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej), jak i makro (strategiczny szlak komunikacyjny Berlin-Wrocław, przygraniczny obszar polsko-niemiecki), który w naszej ocenie może powtórzyć sukces terenów inwestycyjnych Polski północno-zachodniej.

Dwóch mężczyzn w garniturach podeja sobie ręce

Firma CTP Invest zakupiła ponad 20 hektarów, na których zrealizuje swoją inwestycję. Do sprzedaży pozostaje ponad 30 hektarów, które będą promowane jako tereny dobrze skomunikowane i wyposażone w bogatą infrastrukturę techniczną.